Първа публикация: 06-04-2003

Последна редакция: 22-10-2012

Фотография: Никола Лаутлиев

В началото на 2001 година Илия Кожухаров споделя последователно с господата Петър Станчев, Николай Арабаджов, Ангел Топорчев и Жеко Жеков идеята си за създаването на интелектуален кръг, който да си постави за цел

предпазването на хората от заблуждения.

През последвалите месеци петимата мъже често коментират тази идея. Те си представят съществуването на Кръга като обединение, което да носи в себе си черти колкото на легендарната Платонова Академия, толкова и на един "Виенски кръг" или "Римски клуб".

Когато през лятото на същата година излиза от печат трудът на Илия Кожухаров "Математически основи на обща теория на музиката", петимата ентусиасти вече са взели решение бъдещото сдружение да носи името

"Нова Магнаура".

Това е и причината, поради която то се появява на корицата на новата книга.

Последвалата година и половина е посветена на подготовката по учредяването на Кръга. Най-голямата трудност, която петимата трябва да преодолеят, е свързана със съмненията относно техните собствени сили и възможности, както и относно немалката вероятност да останат неразбрани от обществото.

Последвалите години само доказват основателността на тези притеснения.

Случва се така, че дори сред учредителите сравнително бързо се появяват и безпокойства относно смислеността на начинанието, и различия относно обхвата на основната цел в нейната реална интерпретация, и притеснения от възможните разкрития около заблудните секрети на собствените професионални гилдии, и дори най-обикновен житейски страх от евентуални покушения. За мнозина идеята за изваждането на показ на човешките заблуждения, за изучаването на механизмите на тяхното възникване, разпространение и устойчиво съществувание постепенно придобива характера на предварително обречена на неуспех кауза. Неусетно, на повърхността изплуват редица сериозни различия както в тълкуването на самата представа за заблуда, така и по отношение на полезността от разкриването на нейните човешки проявления. Оказва се, че за далеч не един и двама парадигмата:

"Хората обичат да бъдат заблуждавани",

и нейната посестрима:

"Хората имат нужда да бъдат заблуждавани",

са били (и продължават да са) техен основен житейски постулат, въздигнат до ранга на едва ли не безусловен рефлекс.

Междувременно, било с надлежно депозирано заявление, било без каквато и да е мисъл за нещо подобно, някои учредители и допълнително включили се членове на Кръга се оттеглят от него.

"Нищо ново под слънцето"

би могло да се заключи.

Сега е вече септември 2012 година. Неколцина съидейници – сред тях и такива, които през изтеклите години са публикували върху електронните страници тук – са решили да възобновят сдружението и активността в сайта. Това изглежда възхитително. Техните имена могат да бъдат видени в рубриката "Бебе в люлка" – естествено, в една нова "люлка".