Първа публикация: 08-04-2005

Последна редакция: 19-07-2016

 

Кръгът "Нова Магнаура"

започва своето съществувание на 19 януари 2003 година с 18 (21) души и нулеви финансови и материални ресурси.

Всички разходи по акуширането при раждането на Кръга са поети от

Николай Арабаджов.

 

Веселин Костов Василев

е роден през 1949 година в Карнобат.

Завършва през 1971 година Софийския университет "Свети Климент Охридски" със специалност психология.

През 1986 година защитава докторска дисертация, третираща проблемите, свързани със системата на формиращите дейности на студентите. Понастоящем е доцент по психология в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". На протежение на десетки години е канен непрекъснато като лектор в множество висши училища в България, както и в институтите за усъвършенстване на учители.

Досега е публикувал (в това число и в чужбина) над 80 научни трудове (монографии, учебници, студии, статии) в практически всички области на психологията обща, педагогическа, възрастова, управленска, спортна, военна и социална. Участвал е в редица национални, европейски и световни научни конгреси и конференции.

Бил е републикански шампион за младежи и национален състезател по лека атлетика.

 
 

Димитър Игнатов Грибачев

е роден през 1932 година в село Борово, Пловдивска област.

Завършва икономика с квалификацията икономист-магистър. Първоначално работи в сферата на приложната икономика, а от 1966 година започва преподавателска дейност в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Доктор по икономика от 1977 година, доцент от 1980 година, през 1988 година Димитър Грибачев е избран за професор по икономическа теория. Високо ценен като специалист той е канен като преподавател в множество университети: Югозападния университет "Неофит Рилски", Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", Варненския технически университет и други.

Автор е на десетки научни трудове и учебници, между които: "Безработицата в условията на съвременния капитализъм" (1971), "Научно-техническата революция и проблемите на заетостта в развитите капиталистически страни" (1976), "Икономикс за бизнесмена" (в съавторство, 1997), както и фундаменталният му труд "Провалът на социализма през ХХ век" (1997, второ издание, 1998). Понастоящем работи върху темата "Истини и заблуди относно българското предприемачески дух през вековете".

 
 

Живко Светлозаров Братанов

е роден през 1977 година в Пловдив.

Има висше музикално образование (специалност музикална педагогика), като понастоящем продължава в Академията по изкуствата в Пловдив обучението си и по втора музикална специалност композиция.

Проявява подчертани интереси в сферата на философията и точните науки. Занимава се професионално с шахмат. Участвал е в множество турнири, в това число и зонални за световни първенства. Притежава приза "Шампион на България" за юноши за 1997 година. Носител е на званието "Международен майстор".

 
 

Иван Георгиев Велев

е роден през 1949 година в Пловдив.

Завършва Софийския университет "Свети Климент Охридски" със специалност право. С еднократно прекъсване работи от 1979 година като юрист.

През 1985 година е арестуван и осъден с присъда за "клеветнически твърдения срещу социалистическия обществен и държавен строй", която излежава при специален строг режим.

Има трайни интереси в широк кръг области: история, философия, методология на науката, логика, семантика, религия, културология, социология, политика. През гимназиалните си години се е увличал от бокс, който е тренирал професионално в категория "тежка".

 
 

Йордана Христозова - Мандраджиева

е родена през 1967 година в Пловдив.

Има немско-езиково средно образование, след което завършва английска филология (бакалавърска и магистърска степен). Преминала е обучение през серия от семинари, организирани от Европейския съюз и Министерството на Фландрия (Белгия) с насоченост в сферата на човешките права, и в частност правата на децата, семинари на програмата "Лице в лице с историята" (FHAO), летни курсове на Белградския университет и на Университета в Уестминстър (Великобритания). Понастоящем завършва докторантура в Педагогическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски".

Работила е като гимназиален психолог, както и като преподавател по английски език. Има натрупан допълнителен преподавателски опит в рамките на финансирани проекти на неправителствени организации от САЩ и Европа. Сътрудничила е на различни български списания с педагогическа насоченост. Член е на Българския клон на Международната асоциация на преподавателите по английски език (BETA - IETFL).

Има трайни интереси в сферата на междукултурните връзки на обществата в преход.

 
 

Никола Бориславов Лаутлиев

е роден през 1949 година в Пловдив. Дипломира се като инженер през 1973 година.

До 1989 година работи в системата на железопътния транспорт. От 1992 до 1993 година е сътрудник в Генералното представителство на Алианс Франсез в България. От 1994 до 1996 година е главен секретар на Академията по изкуствата в Пловдив. От 1996 година е фотограф на свободна практика, която съвместява от 1999 година и с академична преподавателска дейност.

През 1984 година му е присъдено званието “фотограф-художник”. През 1986 година получава наградата “Пловдив” за фотография.

През периода от 1984 до 1989 година е председател на Дружеството на фотографите в Пловдив. През 1992 година основава Фондация "Фотографско средище". Съучредител е на “Фотографски информационен център” София. В продължение на 15 години е инициатор и съорганизатор на традиционните есенни фотографски изложби в Пловдив.

Осъществил е множество авторски изложби в България, Франция, Гърция, Дания, Русия и Словакия.

 
 

Петър Михайлов Кауков

е роден през 1970 година в Пловдив.

През 1993 година завършва театралната студия "А'парт" - Пловдив със специалност актьорско майсторство. През 1998 година завършва Националната академия за театрално и филмово изкуство София със същата специалност, а през 2000 година - и със специалността театрална режисура.

През годините 1993-1994 работи като актьор в Пловдивския драматичен театър, а през годините 1994-1999 - като актьор в Театър "София", Театър 199, Театър "Българска армия", Държавния сатиричен театър, както и като водещ сутрешния блок в Телевизия "Канал 3" София.

От 1999 година е Заместник-директор на Пловдивския драматичен театър, а от 2006 година е Заместник-директор на Младежкия театър в София. Като режисьор е поставил през последните години спектаклите: "Дългото сбогуване" (Тенеси Уилиамс), "12-та нощ" (Уилиам Шекспир), "Bai Ganyo" (Георги Данаилов / по Алеко Константинов) и "По-близки до земята" (Желько Хубач).

През периода 2003-04 година е бил Председател на борда на Швейцарската културна програма в България.

 
 

Стоимен Николаев Добрев

е роден през 1977 година в град Казанлък.

Завършва средно образование в родния си град в паралелка със засилено изучаване на музика. Още от ученическите си години започва да проявява силен интерес към музикалния фолклор, изразил се в продължително участие в ученически фолклорни ансамбли.

През 2003 година завършва Академията по изкуствата в Пловдив със специалност инструментално изкуство (кавал). Понастоящем е преподавател в Музикалното училище с изучаване на народни инструменти и народно пеене в село Широка Лъка.

Има подчертани интереси към философията, правото и точните науки. Проявява склонност към критически анализ на фолклорните послания.

 
 

Тезджан Исмет Мерт

е родена през 1969 година в град Генерал-Тошево.

След завършване на гимназиално образование в родния си град е приета за студентка в Академията по изкуствата в Пловдив със специалност музикална педагогика. През 1990 година се премества със семейството си в Република Турция, където през 1997 година завършва Университета в Анкара със специалност международни отношения.

От 1998 година работи като специалист по международни отношения в Индустриалната камара на област Кочаели, а едновременно с това и като преподавател (пиано и солфеж) и диригент на детския хор при Общинската консерватория на областния център град Измит. През 2005 година довършва прекъснатото си музикално образование в Пловдив.

Има задълбочени интереси към историята на изкуствата, археологията, източните философии, езиците (освен български и турски, владее руски, английски, френски, изучава гръцки).

 
 

Чавдар Недев Марев

е роден през 1970 година в Пловдив.

Завършва математическа гимназия в Пловдив със специалност оператор-програмист. През 1996 година завършва Университета за национално и световно стопанство София със специалност маркетинг и мениджмънт.

От 1996 година работи последователно като счетоводител, спедитор, застрахователен агент. През периода 1998-2000 е управител на Пловдивския клон на застрахователна компания "Левски Спартак". От 2000 година досега е собственик на фирма за недвижими имоти и паралелно се занимава със застрахователно брокерство на свободна практика.

Има трайни интереси към спорта (тенис, волейбол).

Един опит за възстановяване на каузата

"Нова Магнаура"

започва през септември 2012 година.

 

Илия Димитров Кожухаров

Към биографичната справка от 2003 година, обновена през 2008 година (вж. "Учредяване" от менюто горе), следва да бъде добавено, че в началото на 2012 година, в отговор на своя собствена молба до Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежността на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Илия Кожухаров узнава, че през периода 1980–1983 година е бил документално воден на отчет като агент на Държавна сигурност под псевдонима “Пипков”.

Независимо от това, че той никога не е давал съгласието си за каквото и да било сътрудничество с бившата Държавна сигурност, независимо че никога не е осъществявал за нея агентурна дейност под каквато и да било форма, фактът на въпросната документална измама изважда на показ долнопробен управленски прийом, който при един режим се явява инструмент за култивиране на покорство, а при друг се превръща в средство за злепоставяне и заедно с това за масирана дезинформация на обществото.

 
 

Тезджан Мерт Чакал

Към биографичната справка от 2005 година (вж. по-горе), следва да бъде добавено, че понастоящем Тезджан Мерт Чакал живее във Великобритания, където досега e работила като помощник-учител и заместник-учител (длъжности в британската образователна система, при които се изисква владеенето на разностранен обем знания по различни дисциплини, включително и в сферата на английската филология).

Междувременно, Тезджан Мерт Чакал проявява интереси в сферата на екологията и опазването на околната среда, в резултат на което завършва магистратура по екология, политика и глобализация, защитавайки магистърска дисертация на тема "Веганизмът като начин за преборване с екологическите проблеми”.

Тази година (2012) започва работа над докторантура на тема "Общественото производство на храна като устойчив начин на живот” вписваща се в кръга от въпроси с особено значение като: политическата екология, начините за преборване с недостига на храна, ролята на потреблението за околната среда, влиянието на поведението (особено личното) върху екологията и продоволствената сигурност – на свой ред, последното включващо и така нареченото "етично (устойчиво) потребление".

 
 

Светлин Иванов Спасов

е роден през 1983 година в град Търговище.

Завършва музикална паралелка в гимназия "Проф. Никола Маринов“ в родния си град, след което продължава образованието си в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в град Пловдив.

По време на следването, заедно с интереса си към музикалното изкуство, развива и трайно влечение към музикалната наука. През 2010 година завършва специалността музикална педагогика след защита на дипломна работа на тема "Възможности за изчисляване степента на хомотетия между мелодически откъси“, в която отстоява идеята за използване на математически методи при решаването на музикално-психологически проблеми.

Понастоящем Светлин Спасов е учител по музика в София и паралелно с това продължава следването си като магистър по композиция.

 
 

Ана Стефанова Илиева

е родена през 1969 година във Видин.

Завършва ЕСПУ "Димитър Благоев” (сега СОУ "Цар Симеон Велики”) през 1987 година. През същата година е приета във Висшия музикално-педагогически институт (сега АМТИИ) в Пловдив, със специалност музикална педагогика и главен инструмент – пиано.

Завършва висшето си образование през 1991 година. Първоначално започва работа в Детска музикална школа във Видин, а година по-късно е назначена като преподавател по музика и пиано в СОУ "Св. Св. Кирил и Методий” във Видин. В това профилирано в областта на изкуствата училище Ана Илиева продължава да работи и понастоящем.

 
 

Орлин Стефанов

е роден през 1945 година.

Завършва театрознание в Санкт-Петербург през 1972 година. Защитава дисертация на тема: "'Едип тиранинът' от Софокъл / Неразгаданите значения на една велика трагедия", с която получава научната степен "доктор по филология".

В сферата на научните му интереси попадат широк кръг произведения от световната и българската литературна класика. Автор е на множество студии. Известен е също със своите моноспектакли по произведения на Софокъл, Сервантес, Илф и Петров, Ботев, Русо и др. Поканен от известния руски учен Юрий Борев, той участва в съставянето на четиритомна енциклопедия по естетика и теория на литературата.

Харесван и аплодиран, Орлин Стефанов е според някои мнения нестандартен, действително недогматичен човек и автор, който е абсолютно неподходящ за член на каквато и да е групировка или котерия в днешния (...) сепариран на островчета културен живот”, “правдолюбив, открит и неподкупен човек на перото. Откровено недолюбван от други, на него му е поставян етикета: опасен за здравето”, придружаван с призиви към всички периодични издания да спрат да публикуват негови текстове.

 
 

Нина Николаева Гордиюк

е родена през 1953 година в Бургас.

Семейството: по бащина линия, баба – австрийка, дядо – руснак; по майчина линия, баба – от Ловеч, дядо – тракиец, потомък на бежанци от Чорлу (днешна Турция).

Нина Гордиюк завършва математическа гимназия, а впоследствие Висшия икономически институт "Карл Маркс” (днес Университет за национално и световно стопанство) в София, с първа специалност машинна обработка на информацията (тогава "ОПОИИ" – организация и проектиране на обработката на икономическата информация) и втора специалност планиране, прогнозиране и анализ в предприятието.

Работила е като преподавател в училище, в Института по международен туризъм – Бургас (сега Колеж). Водила е образователни курсове. Работила е като програмист, проектант и като главен счетоводител.

 
 

Елка Георгиева Петрова

е родена през 1988 година във Враца.

През 2007 година завършва средно образование в музикална паралелка към СОУ "Отец Паисий” в родния си град. Продължава образованието си в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в град Пловдив. През 2011 година там завършва първото си висше образование със специалност музикална педагогика. През 2012 година, отново там, завършва второто си висше образование, дипломирайки се като магистър по специалността медийно музикално редакторство.

Понастоящем Елка Петрова работи като възпитател в СОУ "Васил Воденичарски" в село Хайредин, област Враца.

 
 

Ивелин Николаев Недев

е роден през 1984 година в Ловеч.

Получава средното си образование в СОУ "Панайот Пипков" в Ловеч, с профил музика, специалност пиано. Продължава образованието си в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в град Пловдив със специалност музикална педагогика.

Понастоящем Ивелин Недев работи като майстор-готвач в Пловдив.

Има трайни интереси в областа на астрономията и астрофизиката.