Първа публикация: 21-09-2003

Последна редакция: 15-06-2013

 

ЗА ЗАКОНИТЕ И ЗА НАСЕКОМИТЕ

Една българска пословица казва: "Законо е порта у равно поле кой е луд, да улазя низ нея". Пословицата изглежда да е от Шоплука.


В центъра на Шоплука е столицата. Там се намира най-високото право. Там го правят. Там го наглеждат. Там най-първо го раздават. Дали го правят, наглеждат и раздават по шопски?


Старите гърци си имали седем мъдреци. Поне Платон казва така в своя "Протагор". След него обаче и други са правили опити да подредят приносителите на елинска мъдрост. Докарвали ги до 17, че и до 18, а и до 19, та дори и до 20. Така или иначе, един от мъжете в тези списъци бил Анахарсис. Появил се в Атина някъде по времето на 48-ата олимпиада. (Ще рече около 588-та година. Преди хората да започнат да ги броят отначало.) Казват, че казвал: "Законът е паяжина: малките насекоми загиват в нея, а големите благополучно се промъкват". Ако това е мъдрост, то в Шоплука всички са мъдреци.


Анахарсис бил скит (по баща). И елин (по майка). Когато веднъж се върнал в Скития (това му било за последно), бил убит. От негов брат. Анахарсис хвалел много гръцките неща. И било отсъдено: редът в Скития е застрашен. И още: заплахата да бъде премахната. А на мъдреца се паднала ролята на малкото насекомо. От собствената му сентенция. Не преминал паяжината.


Въпроси. И Сократ ли е бил малко насекомо? И Бруно ли? Ами Левски?