Първа публикация: 21-09-2003

Последна редакция: 29-01-2015

ЧЕТИРИ ПЕСНИ БЕЗ МЕЛОДИИ

(С ДУМИ)

Първа песен

Владетелят разполага с това, което иска да има, ако то е в пределите на империята му, или го завладява, ако е извън нея. И все пак, с напредъка на цивилизацията на различни места и по различен начин чуждите изделия и луксозни предмети започват да стават все по-привлекателни. А не винаги е практично да поведеш цяла армия на далечен поход, само защото страстно желаеш кедрово масло, тамян или светлокоси робини от Кавказ. Понякога дори един 'жив бог' е принуден да се съобразява със съвсем човешкото понятие за ефективност на разходите.

Международните търговци вероятно най-напред разбойниците и пиратите, действащи по перифериите на великите империи ловко се възползвали от тази ситуация. Макар 'официалните' търговски мисии да са отдавна познати институции, повечето търговци са до определена степен извън политическата система колкото граждани, толкова и паразити. Те вършат делата си все едно дали това са обири или търговия в свободното пространство между империите. Макар често да са поданици на една или друга империя, а 'техният' владетел да може да отнеме стоките, дори и живота им, той не е в състояние да ги командва. Ако иска да има постоянно нови неща и желаните от него луксозни предмети, той трябва да 'сключи сделка'.

Патрик Кенън, "Залезът на демокрацията"

Втора песен

Голяма част от политическия процес се превръща в мащабна задкулисна игра на бартер и търговия. (...) Мощното и всепроникващо влияние на парите в политиката е 'мръсната малка тайна', известна на всички. (...) В Индиана политиците са съвсем практични и изискват всеки назначен да вложи 2% от заплатата си в партийната каса. (...)

Така общественият интерес се купува и продава. Нищо чудно тогава, че в креслата на всесилните седят толкова много морални джуджета.

Джон Гарднър, "Обща кауза / Силата на парите,

потайностите на властта и как

гражданите могат да им се противопоставят"

Забележка. "Бартер" означава: "търговия чрез директна (без използване на пари) размяна на материални и нематериални ценности". Ерго, "мащабната задкулисна игра на бартер и търговия", за която говори Джон Гарднър, всъщност е "мащабна задкулисна игра на търговия и търговия".

Трета песен

И влезе Иисус в Божия храм, изпъди всички продавачи и купувачи в храма, прекатури масите на менячите и пейките на гълъбопродавците, и казваше им: писано е: 'домът Ми дом за молитва ще се нарече', а вие го направихте разбойнишки вертеп.

Библия, Евангелие от Матей, 21:12-13

(паралели: Евангелие от Марко, 11:15-17

Евангелие от Лука, 19:45-46

Евангелие от Йоан, 2: 13-16)

Въпроси: 1. "Домът Му" е превърнат в "разбойнишки вертеп", защото търговията е по принцип разбойническа дейност, или защото в описания случай е извършвана по разбойнически начин?

2. Кой стои зад местоимението "вие" всички изпъдени (и продавачите, и купувачите) или само едните, респективно само другите? Ако са само едните, защо са били изгонени и другите?

Четвърта песен

...големият брой на представителите на най-страстното християнско благочестие, произхождащи именно от търговските среди, е просто очебиен. (...) Най-много преуспяват и владеят добрия стил ония предприемачи, които произхождат предимно от свещенически семейства...

Макс Вебер, "Протестантската етика и

духът на капитализма"