Осъществени проекти

Семинар "Заблудите в информационния век"

22 ноември, 2003

Семинар "Човекът в света на заблудите (без граници)"

17-18 декември, 2005

Проекти в подготовка и осъществяване

Култивиране на критическо мислене