Първа публикация: 30-07-2005

Последна редакция: 22-08-2006

Всеки, който желае директен контакт в реално време,

може да изпрати своето СКАЙП-име на contact@newmagnaura.org,

за да бъде публикувано тук.

СКАЙП-името на Илия Кожухаров е: iliyakozhouharov

Ако не разполагате със SkypeTM и искате да го инсталирате, можете да сторите това от тук.

 

   Име 

   Презиме

   Фамилия

  Чат/Форум-

  псевдоним

   Skype-име

1.   Данаил Николаев Арабаджов   danikolaev
2.   Деян Борисов Йотов   magnito_d
3.   Дойчин Димитров Кършовски   doich68
4.   Ивайло Йорданов Дагнев   ivailo2006
5.   Илия Димитров Кожухаров   iliyakozhouharov
6.   Катерина Костадинова Петрова   katetouk
7.   Кирил Найденов Кирилов   comforter6375
8.   Николай Дечев Арабаджов   narabadjov
9.   Светлин Иванов Спасов   svetlinspasov
10.   Стоян Иванов Пауров   stoyanpaurov
11.         fiore fiorre