Първа публикация: 05-09-2004

Последна редакция: 25-07-2015

Кръг "Нова Магнаура"

Всеки живеещ извън България дееспособен човек, който се е запознал достатъчно обстойно с публикуваните към настоящия момент в този сайт материали, приема идеалите на Кръга и се чувства готов да се включи в неговата активност, е любезно поканен да установи контакт, за да бъде обсъдена възможността за създаване на филиал на "Нова Магнаура" в страната, в която живее.


24-ти юли 2015

Със специално изработен (и надлежно изпратен в България!) плакет доцент Евгений Волков засвидетелства учредяването в град Нижни Новгород на

ПЪРВИЯ РУСКИ ФИЛИАЛ НА КРЪГ “НОВА МАГНАУРА”.

Нижни Новгород

Изглед към мястото, където река Ока и река Волга се сливат

Снимка: Евгений Волков

Дипломиран историк и психолог, кандидат на философските науки, преподавател в Катедрата по обща социология и социална дейност към Факултета по социални науки при Новгородския държавен университет, доцент Волков показва години наред изключително мащабна обществена активност в диагностиката на човешките заблуди.

 

 

Един от най-ревностните руски пропагандатори на идеята за целенасочено култивиране на критическо мислене у хората, той създава сайта "Корни"

В анотацията към него може да се прочете, че от електронните страници на този сайт се предлага:

“помощ за освобождаване на съзнанието от манипулации и скрита експлоатация, обучение по социална и мисловна грамотност, консултации, тренинги, експертизи и информация по социално въздействие и влияние, критическо мислене, технологии за решаване на проблеми”.

Може да се прочете още, че в сайта се разглеждат от научни позиции явления като:

Зомбирането, промиването на мозъци, контролът на съзнанието, деструктивните култове, тоталитарните секти, манипулирането и социално-психологическото насилие, програмирането и депрограмирането на съзнанието, информационните и социално-психологическите войни, пропагандата, психологията и логиката на влиянието и въздействието, ефективността на психотерапевтичните техники”.

И още – quasi-верую:

Само навиците за критическо (умело, научно) мислене и научно обосновано знание за обществото и хората, постигнати от съвременната социална психология, социология и когнитивните науки, могат да помогнат в противодействието на всевъзможните манипулации, измами и мошеничество.

АПЛАУЗИ ЗА ДОЦЕНТ ЕВГЕНИЙ ВОЛКОВ!