Първите след учредителите...

Веселин Василев

Димитър Грибачев

Живко Братанов

Иван Велев

Йордана Мандраджиева

Никола Лаутлиев

Петър Кауков

Стоимен Добрев

Тезджан Мерт

Чавдар Марев

...и възстановителите

Илия Кожухаров

Тезджан Мерт Чакал

Светлин Спасов

Ана Илиева

Орлин Стефанов

Нина Гордиюк

Елка Петрова

Ивелин Недев