Правила

Призовете "Лавров венец" и "Позорен стълб"

Мотиви

Опасения & препоръки

Статут за присъждане на призовете "Лавров венец" и "Позорен стълб"

Общи положения

Номинация и журиране

Обявяване на призовете

Преходна разпоредба

Топ-позор 13

Бланка за номинации

ПРИЗОВЕ 2013