Последна редакция: 23-07-2016

23-ти юли 2016

 

 

Събитията, в които светът потъва все по-дълбоко, неволно подсещат за публикувания тук още през 2006 година текст, носещ заглавието:

ДА СЪДИМ? ИЛИ ДА НЕ СЪДИМ?

Хората, които се числят към така наречената "християнска цивилизация", често чуват призива:

“Не съдете!”,

но подобно на много други максими, ползващи се с популярност, и тази повеля е фактически само паметник на лицемерието и мисловната фриволност.

Във въпросната публикация е включен практически целият текст на една знакова статия, написана от известния в мюсюлманския свят публицист и религиозен анализатор, Даниел-бек Туленков. Нейното заглавие е повече от красноречиво:

ЗА ПРАВОТО НА МЮСЮЛМАНИТЕ НА ИНТИФАДА В ЕВРОПА”.

Прочетени отново днес, думите на Даниел-бек Туленков могат да се възприемат като някаква смесица от боен призив и не по-малко бойно пророчество. Естествено, те отразяват само една от причините, поради които Стара Европа се оказа доведена до днешното си състояние. А покрай всичко друго поставят отново и отново въпроса: колко назад в историята имаме право да се връщаме в търсенето на аргументи за днешните си политически действия?

За достъп:

http://www.newmagnaura.org/b01070306oblastipolitikaDaSadimIliNeall.htm

Илия Кожухаров

8-и февруари 2016

 

 

ПОКАНА & ПРИЗИВ!

Преди време върху електронните страници на сайта "Нова Магнаура" бе публикуван материал, озаглавен с въпроса:

КЪДЕ БЛЕСТИШ ТИ МЪДРОСТ ВСЕНАРОДНА?

С него се отправи питане за максималния брой народни представители, които би следвало да се избират в българския Парламент. За съпоставка бе предоставена панорамна информация, отнасяща се до съответната практика във всички останали страни, признати от ООН за държави.

Досега с мнение се отзоваха над 300 души. Отделно изпратиха своите виждания и неколцина народни представители. Всички новопостъпващи становища биваха включвани в постоянно обновяваща се база данни. Тяхното графично представяне е видно от поместените в публикацията илюстрации.

Не може да има никакво съмнение, че тази инициатива засяга болезнено определени среди. Разбира се, тя не бе нито първата, нито единствената. И други сънародници подеха подобни собствени кампании. Кое бе важното във всички тях? Отвсякъде прозираше виждането, че конституционно определеният брой на народните ни представители е излишно голям.

По този повод, нека всеки, който не е споделил досега разбирането си по поставения въпрос, но в същото време има мнение по него, да изпрати предложението си на адрес:

contact@newmagnaura.org

В добавка, възхитително би било, ако тази покана бъде препратена до колкото е възможно повече хора. Нека всички се замислим над следния въпрос:

Ако нашите народни представители са по-малко, по-малко ли ще бъде полезната работа, свършена от тях?

В едно от последно пристигналите писма се казва:

Дали ще има промени? Всичко е в наши ръце!

Дано успеем да покажем, че това е действително така!

За достъп до публикацията:

http://www.newmagnaura.org/b01070333oblastipolitikaBgParliamentall.htm

Илия Кожухаров