Последна редакция: 15-07-2016

15-и юли 2016

В "Нова Магнаура" има не една и две публикации, които носят в своя край бележката:

“Следва продължение”.

Текстът под надслов:

“ЗАБРАНЕН ЗА ПОКАЗВАНЕ В РУСИЯ И КРИМ ФИЛМ ЗА ПУТИН”,

е сред тях.

Днес е предложено продължение. Въпреки това ремарката:

“Следва продължение”,

може отново да бъде прочетена в края. (Има още много минути от филма, които ще бъдат превеждани на порции.)

В настоящия случай трудно може да се каже дали наистина иде реч за филм, "забранен за показ в Русия и Крим", или това заглавие не е нищо повече от изпитан рекламен трик. Не това е важното обаче. (Освен това, забраната може да се отнася единствено до държавната система за разпространение на филми.)

Безстрастният брояч на "You Tube" показва към днешна дата следния резултат в интернет:

Тук заслужава отбелязване фактът, че ползването на линка към филма е регистрирано 2 279 858 пъти, а заедно с това са отброени само 7 145 харесвания, респективно – 6 197 нехаресвания. Може би, този сравнително нисък брой отзиви се дължи на обстоятелството, че – за да може нечия положителна или отрицателна оценка да бъде вписана – "You Tube" изисква регистрация:

А това вече изглежда опасно. Открива възможност за проследяване.

За достъп:

http://www.newmagnaura.org/b01070340oblastipolitikaPuVsPu01all.htm

2-ри юли 2016

Предложено е решение на последната задача от серията:

“МАТЕМАТИКО-ЛОГИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА”.

Две понятия от Теория на множествата се оказват попътно обвързани с характеристика на герой от Вазов фарс и с една от класическите максими, неизменно (но не винаги ефективно) напътстваща човечеството в неговото отношение към детайла.

За достъп:

http://www.newmagnaura.org/b01071026oblastinaukaMatCalculation01all.htm

при последваща навигация към Задача №25.

28-и юни 2016

 

В тези дни на постоянни коментари, отнасящи се до проблемите на Европейския съюз, възникнали след референдума в Обединеното кралство, могат да се прочетат и чуят най-апокалиптични мнения, в някои случаи порядъчно гарнирани с откровено непристойни слова. Независимо дали причината за подобни изблици е в някакво трудно прикривано ликуване, или в не по-малко трудно обуздаван гняв, те издават дълбинни черти на своите автори.

Възбудените страсти могат да бъдат придружени с поредна задача от серията:

“МАТЕМАТИКО-ЛОГИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА”.

Задачата може да се стори елементарна, неуместна, дори безсмислена. Но на фона на днешните реплики на английската кралица, огласени по време на нейното посрещане в Северна Ирландия, тя (задачата) следва да се оцени като витаеща в най-висши интелектуални селения.

Едно сравнение:

“Мартин МакГинес, Заместник Министър-председател на Северна Ирландия: Добър ден, как сте?

Елизабет ІІ, Кралица на Великобритания: Все още съм жива, благодаря Ви. Доста съм заета.

Мартин МакГинес: Много неща се случиха напоследък...

Елизабет ІІ: Да, така е – имах два рождени дни, покрай които имах много задължения.

За достъп:

http://www.newmagnaura.org/b01071026oblastinaukaMatCalculation01all.htm

при последваща навигация към Задача №25.

12-и юни 2016

Предложено е решение на последната задача от серията:

“МАТЕМАТИКО-ЛОГИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА”.

Припомнени са фрагменти от публикации във вестник "Работническо дело", имащи отношение към събитията от 10-и ноември 1989 година.

За достъп:

http://www.newmagnaura.org/b01071026oblastinaukaMatCalculation01all.htm

при последваща навигация към Задача №24.

13-и март 2016

Дефинирана е нова задача от серията:

“МАТЕМАТИКО-ЛОГИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА”.

Тя се отнася до интригуващи прояви на логическа аргументация, засвидетелствана от най-високата политическа трибуна в България – тази на Народното събрание. Време на действието – 17-и ноември, 1989 година, седмица след Пленума на Централния комитет на Българската комунистическа партия от 10-и ноември 1989 година, на който Тодор Живков е освободен от поста "генерален секретар" на партията.

За достъп:

http://www.newmagnaura.org/b01071026oblastinaukaMatCalculation01all.htm

при последваща навигация към Задача №24.

7-и март 2016

 

Интригуващ телефонен разговор и последващо писмо провокират публикацията под надслов:

СТАТУТЪТ ОТДЕЛЕНА ОТ ДЪРЖАВАТА И СКАМЕЙКАТА НА ПОДСЪДИМИЯ В СЪДА НА ДЪРЖАВАТА.

Предстои отпечатването на нова книга. Заглавието – интригуващо:

ВЯРА, РЕЛИГИЯ, БОГ – НЕУДОБНИТЕ ВЪПРОСИ”.

Автор: Димитър Кръстев, известен с редица свои досегашни книги, между които и следните две заглавия – също интригуващи: "Ти си Любимо дете на Вселената" и "Режисьорът на човешката драма".

В уводните думи към едната от тях могат да бъдат прочетени интригуващи мисли:

“Не вярвайте, а узнавайте! Истината не се нуждае от вяра! Когато познаеш истината, вярата си взима шапката и си тръгва през задния вход!

И още нещо – не по-малко интригуващо:

“Призовавам ви да не вярвате в нито една моя дума, а да проверявате, да задавате въпроси, да се съмнявате, да изразявате различно мнение, но да не преставате да търсите...

За достъп:

http://www.newmagnaura.org/b01070814oblastireligionDimKrastevQuestionsall.htm

30-и януари 2016

От началото на месец март в Google+ съществува профил на някой си Александър Пушкин (Alexandre Pouchkine), който на свой ред поддържа акаунт в Ю Тюб под показателния титул "Пушкин срещу Путин":

По всяка вероятност Александър Пушкин е само някакъв интернет-псевдоним. На 11-ти март 2014 година от негово име в Ю Тюб е пуснат филм, който носи описателното заглавие:

“ЗАБРАНЕН ЗА ПОКАЗВАНЕ В РУСИЯ И КРИМ ФИЛМ ЗА ПУТИН

В световната мрежа не са редки случаите, при които една или друга информация изчезва. Тук постепенно, кадър след кадър, филмът ще бъде показан с придружаващ превод и коментари.

За достъп:

http://www.newmagnaura.org/b01070340oblastipolitikaPuVsPu01all.htm

25-и януари 2016

 

Получено е и е публикувано ново продължение на текста, озаглавен:

ВЪПРОСИ КЪМ ДНЕШНИТЕ КАПИТАЛИСТИ ОТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ТИП

(ИЛИ СОЦИАЛИСТИ ОТ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ ТИП)”.

Към продължението е прикрепен сериозен масив от мнения, изказвани през годините след падането на Берлинската стена. Всички те възбуждат въпроса: дали тези, за които се отнася написаното, имат и най-бледа представа за онова, което редовите хора наричат "чувство за срам"? И в добавка: как същите тези си представят, че ще бъдат запомнени от историята, която – като няма свидетелка – вече е записала в аналите си:

“Доказват ни, че някои могат да живеят само с въздух. А други мизерстват в своите мерцедеси и укриват данъците си, защото иначе не могат да си купят самолети.

За достъп:

http://www.newmagnaura.org/

b01070336oblastipolitikaQuestionsToCapOfSocTypeall.htm

при последваща навигация към "Въпроси: ІІ серия" (№№ 96–97).

23-и януари 2016

 

След последните питания в публикацията под надслов:

ВЪПРОСИ КЪМ ДНЕШНИТЕ КАПИТАЛИСТИ ОТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ТИП

(ИЛИ СОЦИАЛИСТИ ОТ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ ТИП)”,

след последните предположения за отсъствието на сериозен смисъл в продължаването на каквито и да било подобни коментари – особено на фона на едни или други цинични изяви, засвидетелствани от висши представители на "социалната партия" в България (БСП) – все пак се откриват нови възможности.

Така например, оказва се, че съществува не особено запълнена информационна ниша, в която могат да бъдат публикувани данни от Евростат, засягащи социалното разслоение между гражданите в отделните държави-членки на Европейския съюз. Някои обобщаващи стойности провокират напълно заслужен интерес.

За достъп:

http://www.newmagnaura.org/

b01070336oblastipolitikaQuestionsToCapOfSocTypeall.htm

при последваща навигация към "Въпроси: ІІ серия" (№№ 93–95).

21-и януари 2016

 

Текстът на руския писател и журналист Михаил Шишкин, озаглавен:

“ПОЕТ И ЦАР”,

носещ подзаглавието:

“ДВЕТЕ РУСИИ”,

може да се изтълкува от някого като пореден опит да се налее вода в мелницата на нестихващите конфронтации между "русофили" и "русофоби" в България. Разбира се, това би било проява на оскърбително опростенчество.

В един момент от своите размисли Михаил Шишкин казва:

За кой ли път се потвърди правилото, че Русия е прекрасна страна за подлеците или за борците с подлостта. (...) Не искаш да бъдеш подлец заедно с всички – стани трагичен борец, готов да пожертва всичко заради борбата, в това число и семейството. Не искаш да бъдеш герой и да изгниеш в затвора или да те пребият до смърт във входа – тогава се присламчвай към подлеците.

Естествено, Михаил Шишкин споделя и други мисли.

За достъп:

http://www.newmagnaura.org/b01070339oblastipolitikaPoetAndTsarall.htm

11-и януари 2016

 

Със сигурност ще се намерят мнозина, които ще нарекат руския журналист Семьон Новопрудски "гнусен национален предател". Далеч не един и двама ще го заподозрат в служба на чужди интереси, заплатена с чужди пари. Някои ще открият доказателства за твърденията си в неприкритата ирония на погледа му, в усмивката му.

От друга страна, изглежда полезно да се прочетат определени негови текстове. Един от последните от тях носи показателното име

РУСОФОБИИ”.

Могат да бъдат публикувани още десетки. Семьон Новопрудски е изключително активен.

А ние, българите, можем да открием в написаното от него откровения, валидни изцяло и за нас. И – естествено – за българските ни управници.

За достъп:

http://www.newmagnaura.org/b01070338oblastipolitikaRusofobiiall.htm

1-и януари 2016

 

На 29-ти декември доцент Евгений Волков препоръча в своя фейсбук-профил лаконичната публикация на доцент Андреас Умланд, озаглавена:

КАКВО НЕ РАЗБИРАТ РАЗБИРАЩИТЕ ПУТИН?”,

отпечатана първоначално в немския седмичник "Ди Цайт", известен със своята центристка политическа ориентация и изповядвани либерални ценности.

Като своеобразно подзаглавие на текста авторът е поставил един въпрос и предложил един предварителен отговор:

КРИТИКУВАЩИТЕ РУСИЯ НЕ ОТЧИТАТ ТРАДИЦИЯТА И ИСТОРИЯТА?

ДЕЙСТВИЯТА НА ПУТИН ПОКАЗВАТ, ЧЕ ТОЗИ АРГУМЕНТ НЕ РАБОТИ.”

Още от първите редове любезният читател ще установи, че категорията "разбиращи Путин" се отнася до широка обществена прослойка в немското общество, свързвана с политическите виждания на германския екс-канцлер Герхард Шрьодер – прослойка, която с годините се оказва във все по- и по-незавидно положение.

За достъп:

http://www.newmagnaura.org/b01070337oblastipolitikaWhatTheyDoNotUnderstandall.htm